بازگشايي نماد معاملاتي شرکت شيرين دارو (دشيري1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شيرين دارو (دشيري1) پس از برگزاري مجامع عمومي فوق العاده صاحبان سهام درخصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات و عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز يکشنبه مورخ 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر