درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (وسرمد1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه سرمد (وسرمد1) ، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز يكشنبه 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر