بازگشايي نماد معاملاتي شرکت جوش و اکسيژن ايران (فجوش1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت جوش و اکسيژن ايران (فجوش1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز يکشنبه مورخ 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...