بازگشايي نماد معاملاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت(دهدشت1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت(دهدشت1)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز شنبه مورخ 21/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر