بازگشايي نماد معاملاتي (حتايد)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت تايد واتر خاورميانه(حتايد)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاء هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر