بازگشايي نماد معاملاتي شركت فولاد افزا سپاهان(فافزا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فولاد افزا سپاهان(فافزا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و توضيحات تكميلي با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز شنبه مورخ 21/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر