توقف نماد معاملاتي شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلا(بميلا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلا(بميلا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 23/05/1396 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 21/05/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر