بازگشايي نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت سيمان كردستان (سكرد981)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت سيمان كردستان (سكرد981)، امروز شنبه مورخ 21/05/1396 پس از پرداخت سود علي الحساب سه ماهه اوراق آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر