معاملات بورس انرژي ايران - سلف موازي استاندارد برق

4$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/06/18، 96/06/19 , 96/06/20 و بار پيك هفتگي، بار پايه هفتگي، ميان باري هفتگي و كم باري هفتگي 96/07/15 گشايش مي يابند. مديريت عمليات بازار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...