توقف نماد معاملاتي (پارسان)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان) با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر