درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (ولراز1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت ليزينگ رازي(ولراز1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز شنبه 21/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر