درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (ممسني)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي ممسني (ممسني1) ، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز شنبه 21/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر