بازگشايي نمادهاي معاملاتي سرچشمه1، سرچشمهح1
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه(سرچشمه1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و ارائه اطلاعات پيش بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد و نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت مذكور در نماد سرچشمهح1 با محدوديت سقف قيمت بر اساس دامنه نوسان قيمت 50 درصدي نماد اصلي به كسر 1،000 ريال ارزش اسمي پرداختي بابت استفاده از حق تقدم خريد سهام، امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه(سهامي عام) در نماد سرچشمهح1 تا تاريخ 18/05/1396 مي باشد. لذا نماد معاملاتي مذکور در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر