توقف نماد معاملاتي (وصنعتح)
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعتح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر