آغاز دوره ثبت سفارش در نماد(اوان1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت مبين وان كيش در نماد اوان1 تاکيد مي گردد دوره ثبت سفارش از ساعت 10_00 لغايت 12_00 مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...