عرضه اوليه شرکت مبين وان كيش(اوان1) به روش ثبت سفارش

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1143/الف/96 مورخ 16/05/1396 مدير عمليات بازار واعضا فرابورس ايران، امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 تعداد 10,000,000 سهام شرکت مبين وان كيش (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد اوان1 و نمونيك MOBZ1 به روش ثبت سفارش عرضه مي شود. خريد صرفاً توسط كارگزاران داراي مجوز فعاليت در فرابورس صورت مي گيرد. دراين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1)دوره ثبت سفارش ازساعت 10_00 لغايت ساعت 12_00 مي باشد. 2)کليه معامله گران برخط و غير برخط به صورت همزمان طي دوره ثبت سفارش مي توانند اقدام به ورود سفارش خريد نمايند. 3)کليه درخواست هاي خريد جهت ورود سفارش مي بايست به قيمت محدود باشد. 4)دامنه قيمت در ثبت سفارش از مبلغ 3,400 ريال تا مبلغ 3,470 ريال مي باشد. 5)حداکثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي تعداد 450 سهم مي باشد. 6)هرخريدار صرفا مجا به ورود يک سفارش خريد در سامانه معاملاتي مي باشد. 7)سفارش هاي ثبت شده طي دوره ثبت سفارش قابل اصلاح يا حذف هستند. پس از پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش مجاز نيست. بديهي است کارگزاران محترم مي بايست راس ساعت 12_00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غيربرخط را مسدود نمايند. 8)سفارش هاي خريد بايد با کد معاملاتي مشتري ثبت شود و ثبت سفارش با کد گروهي مجاز نيست. 9)مدير عرضه شرکت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين (سهامي خاص) مي باشد. 10)متعهد خريد شرکت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين (سهامي خاص) است و سقف تعهد خريد ايشان تعداد 5,000,000 سهم مي باشد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...