توقف نماد معاملاتي (صايتل1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق صكوك اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت يكم (با مسئوليت محدود) در نماد (صايتل1) به منظور پرداخت اجاره بهاي ماهانه در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر