عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (مارون4)

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1142/الف/96 مورخ 1396/05/15 اين شرکت، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي عام) در نظر دارد، تعداد 283,228,319 سهم معادل 08/7 درصد (هفت مميز هشت صدم درصد) از سهام غير مديريتي شرکت پتروشيمي مارون(سهامي عام) را در نماد (مارون4) بطور يکجا و نقد يا شرايطي (مطابق با بند 2 اطلاعيه مذکور ) با قيمت پايه هر سهم 33,000 ريال امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از واريز يا ارائه سپرده شرکت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...