درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (ميهن1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه ميهن (ميهن1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه 18/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر