عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (كمرجان1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396، در نماد معاملاتي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار(كمرجان1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...