عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (مارون4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1142/الف/96 مورخ 15/05/1396 اين شرکت، ميزان 08/7 درصد (هفت مميز هشت صدم درصد) سهام شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) در نماد معاملاتي (مارون4) با قيمت پايه کل معادل 9،346،534،527،000 ريال، فردا چهارشنبه مورخ 18/05/1396 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر