عرضه اوليه سهام شركت مبين وان كيش به روش ثبت سفارش در نماد (اوان1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1143/الف/96 مورخ 16/05/1396 مديريت عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران، فردا چهارشنبه مورخ 18/05/1396 تعداد 10,000,000 سهم از سهام شرکت مبين وان كيش (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد اوان1 به روش ثبت سفارش، عرضه مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر