بازگشايي نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از ارائه اطلاعات واقعي با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 10 درصد امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر