بازگشايي نماد معاملاتي شرکت ليزينگ رازي(ولراز1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت ليزينگ رازي(ولراز1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عدم تصويب صورت هاي مالي و ارائه توضيحات تکميلي با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر