بازگشايي نماد معاملاتي شرکت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر