توقف نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت سيمان كردستان (سكرد981)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت سيمان كردستان (سكرد981)، به منظور پرداخت سود علي الحساب سه ماهه اوراق در تاريخ 19/05/1396 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر