توقف نمادهاي معاملاتي (بنيرو)،(شاملا)،(ركيش)،(غشاذر)،(بنيروح)
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي نيرو ترانس (بنيرو)،معدني املاح ايران(شاملا) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره،شركت كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،شركت شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذر) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده،حق تقدم شركت نيرو ترانس(بنيروح) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر