« خریخت » به حد نصاب نرسید

مجمع فوق العاده صنایع ریخته گری ایران به حد نصاب قانونی نرسید.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، مجمع فوق العاده صنایع ریخته گری ایران روز چهارشنبه 6 آذرماه برگزار شد اما به حد نصاب قانونی نرسید.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
50,309.15 1,231.27 2.45