مجمع « قمرو » کی برگزار می شود؟

مجمع قند مرودشت پایان آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال»، قند مرودشت جلسه مجمع عمومی را سه شنبه 28 آبان ماه در ساعت 12 برگزار می کند. دستر جلسه مجمع تغییر محل قانونی شرکت عنوان شده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
23,079 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,056 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,079 0.00 0.00
اولین قیمت 23,102
قیمت دیروز 23,079
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,482 23,056
بازه هفته 24,561 19,721
بازه سال - -
P/E 3346455
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.616 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 23,056 90,630 54
0 0 0 23,061 1,095 1
0 0 0 23,300 1,416 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)