نتایج مجمع « حفاری »

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده حفاری شمال برگزار و در آن با تصویب صورت های مالی، مقرر شد برای هر سهم ۳ تومان سود توزیع شود.

دنیای بورس: مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده حفاری شمال صبح شنبه با حضور 88.4 درصد سهامداران در هتل المپیک برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی منتهی به اسفند گذشته و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 26.9 تومان سود محقق شده هرسهم،  3 تومان معادل 11 درصد برای هر سهم توزیع شود.

همچنین با رای اکثریت آرا، شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران، انرژی گستر سینا، بنیاد مستضعفان، سازمان بیمه سلامت و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

در فهرست اعضای هیات مدیره قبلی، تاپیکو و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح حضور داشتند که در هیات مدیره جدید، سازمان بیمه سلامت و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به ترکیب قبلی اضافه شده اند.

بر این اساس، سهامداران حقیقی می‌توانند از یک مهر تا 30 آبان ماه با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت سود سهام را دریافت کنند. همچنین سهامداران حقوقی تا یک میلیون سهم از یک تا 30 آذر تا 5 میلیون سهم از یک تا 30 دی تا 10 میلیون سهم از یک تا 30 بهمن و سهامداران عمده از یک تا 29 اسفند ماه می‌توانند برای دریافت سود اقدام کنند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,132 91.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 5,240 17.00 0.33
قیمت پایانی 5,132 91.00 1.74
اولین قیمت 4,962
قیمت دیروز 5,223
بازه روز 5,387 4,962
قیمت مجاز 5,484 4,962
بازه هفته 5,975 5,223
بازه سال - -
P/E 1883444
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.742 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,483
حجم معاملات 59.098 میلیون
ارزش معاملات 303.308 میلیارد
ارزش بازار 26.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 57.642 میلیون 58.776 میلیون
حقوقی 1.456 میلیون 322,087
تعداد خرید فروش
مجموع 2,354 1,586
حقیقی 2,347 1,582
حقوقی 7 4
تغییر حقوقی به حقیقی 5.817 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,761 5,240 5,250 42,642 7
1 9,019 5,235 5,260 18,821 4
4 23,327 5,234 5,261 17,937 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)