صدای پای مجامع بورسی (9)
صدای پای مجامع بورسی (9)

رفته رفته شاهد درج آگهی‌های دعوت به مجامع بورسی شرکت‌ها با سال مالی پایان اسفند در سامانه کدال هستیم. در این میان برخی شرکت‌ها با سودآوری خوب در سال 97 و سابقه تقسیم سود مناسب می‌توانند برای سهامداری و شرکت در مجامع سالانه مناسب باشند. در این گزارش و گزارش‌های بعدی جدول مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورسی با اولویت تاریخ برگزاری برای مخاطبین ارائه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت در مجامع بورسی برای استفاده از سود نقدی تقسیمی به دلیل کسر آن از قیمت هر سهم در شرایطی که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها مثبت بوده و قیمت‌های فعلی در وضعیت تعادلی باشند جذابیت خاص خود را دارد. بهبود عملکرد کلی شرکت‌های بورسی به لحاظ سودآوری و بالا رفتن امکان تقسیم سود نقدی مجامع امسال را پر حرارت‌تر از سال‌های گذشته خواهد کرد.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر فاصله تصمیم‌گیری در خصوص میزان تقسیم سود و پرداخت سود نقدی به سهامداران زیاد شود، از جذابیت این مولفه کاسته خواهد شد به حوی که در برخی شرکت‌ها تصمیم به عدم شرکت در مجمع سالانه یک راهکار منطقی خواهد بود.
براساس توضیحات ارائه شده، بررسی وضعیت نقدینگی فعلی و سابقه تقسیم سود شرکت‌ها، مهمترین عوامل برای انتخاب سهام مناسب جهت شرکت در مجامع است.

در جدول زیر و به ترتیب اولویت زمانی، اطلاعات مکان و ساعت برگزاری مجامع تا آخرین اطلاعیه کدال آورده شده‌است.

قیمت پایانی تغییر درصد
14,504 610.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 14,588 694.00 4.99
قیمت پایانی 14,504 610.00 4.39
اولین قیمت 14,578
قیمت دیروز 13,894
بازه روز 14,588 14,351
قیمت مجاز 3,699 3,347
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 435120
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 646
حجم معاملات 1.241 میلیون
ارزش معاملات 17.997 میلیارد
ارزش بازار 8.702 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.231 میلیون 1.241 میلیون
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 201 228
حقیقی 200 228
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 145.04 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 72,386 14,588 0 0 0
1 3,000 14,516 0 0 0
1 13,778 14,512 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)