صدای پای مجامع بورسی (7)
صدای پای مجامع بورسی (7)

رفته رفته شاهد درج آگهی‌های دعوت به مجامع بورسی شرکت‌ها با سال مالی پایان اسفند در سامانه کدال هستیم. در این میان برخی شرکت‌ها با سودآوری خوب در سال 97 و سابقه تقسیم سود مناسب می‌توانند برای سهامداری و شرکت در مجامع سالانه مناسب باشند. در این گزارش و گزارش‌های بعدی جدول مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورسی با اولویت تاریخ برگزاری برای مخاطبین ارائه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت در مجامع بورسی برای استفاده از سود نقدی تقسیمی به دلیل کسر آن از قیمت هر سهم در شرایطی که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها مثبت بوده و قیمت‌های فعلی در وضعیت تعادلی باشند جذابیت خاص خود را دارد. بهبود عملکرد کلی شرکت‌های بورسی به لحاظ سودآوری و بالا رفتن امکان تقسیم سود نقدی مجامع امسال را پر حرارت‌تر از سال‌های گذشته خواهد کرد.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر فاصله تصمیم‌گیری در خصوص میزان تقسیم سود و پرداخت سود نقدی به سهامداران زیاد شود، از جذابیت این مولفه کاسته خواهد شد به حوی که در برخی شرکت‌ها تصمیم به عدم شرکت در مجمع سالانه یک راهکار منطقی خواهد بود.
براساس توضیحات ارائه شده، بررسی وضعیت نقدینگی فعلی و سابقه تقسیم سود شرکت‌ها، مهمترین عوامل برای انتخاب سهام مناسب جهت شرکت در مجامع است.

در جدول زیر و به ترتیب اولویت زمانی، اطلاعات مکان و ساعت برگزاری مجامع تا آخرین اطلاعیه کدال آورده شده‌است.

صدای پای مجامع بورسی

صدای پای مجامع بورسی (2)

صدای پای مجامع بورسی (3)

صدای پای مجامع بورسی (4)

صدای پای مجامع بورسی (5)

صدای پای مجامع بورسی (6)

قیمت پایانی تغییر درصد
3,015 50.00 1.63

داده ها

آخرین معامله 3,011 54.00 1.76
قیمت پایانی 3,015 50.00 1.63
اولین قیمت 2,971
قیمت دیروز 3,065
بازه روز 3,070 2,964
قیمت مجاز 3,218 2,912
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1365795
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.295 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 941
حجم معاملات 9.382 میلیون
ارزش معاملات 28.289 میلیارد
ارزش بازار 180.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.402 میلیون 9.106 میلیون
حقوقی 5.98 میلیون 275,608
تعداد خرید فروش
مجموع 281 300
حقیقی 275 297
حقوقی 6 3
تغییر حقوقی به حقیقی 17.198 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 221,669 3,000 3,019 6,000 1
1 497 2,999 3,030 32,895 1
1 22,188 2,997 3,039 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)