صدای پای مجامع بورسی (5)
صدای پای مجامع بورسی (5)

رفته رفته شاهد درج آگهی‌های دعوت به مجامع بورسی شرکت‌ها با سال مالی پایان اسفند در سامانه کدال هستیم. در این میان برخی شرکت‌ها با سودآوری خوب در سال 97 و سابقه تقسیم سود مناسب می‌توانند برای سهامداری و شرکت در مجامع سالانه مناسب باشند. در این گزارش و گزارش‌های بعدی جدول مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورسی با اولویت تاریخ برگزاری برای مخاطبین ارائه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت در مجامع بورسی برای استفاده از سود نقدی تقسیمی به دلیل کسر آن از قیمت هر سهم در شرایطی که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها مثبت بوده و قیمت‌های فعلی در وضعیت تعادلی باشند جذابیت خاص خود را دارد. بهبود عملکرد کلی شرکت‌های بورسی به لحاظ سودآوری و بالا رفتن امکان تقسیم سود نقدی مجامع امسال را پر حرارت‌تر از سال‌های گذشته خواهد کرد.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر فاصله تصمیم‌گیری در خصوص میزان تقسیم سود و پرداخت سود نقدی به سهامداران زیاد شود، از جذابیت این مولفه کاسته خواهد شد به حوی که در برخی شرکت‌ها تصمیم به عدم شرکت در مجمع سالانه یک راهکار منطقی خواهد بود.
براساس توضیحات ارائه شده، بررسی وضعیت نقدینگی فعلی و سابقه تقسیم سود شرکت‌ها، مهمترین عوامل برای انتخاب سهام مناسب جهت شرکت در مجامع است.

در جدول زیر و به ترتیب اولویت زمانی، اطلاعات مکان و ساعت برگزاری مجامع تا آخرین اطلاعیه کدال آورده شده‌است.

صدای پای مجامع بورسی

صدای پای مجامع بورسی (2)

صدای پای مجامع بورسی (3)

صدای پای مجامع بورسی (4)

قیمت پایانی تغییر درصد
13,467 310.00 2.36

داده ها

آخرین معامله 13,540 383.00 2.91
قیمت پایانی 13,467 310.00 2.36
اولین قیمت 12,900
قیمت دیروز 13,157
بازه روز 13,790 12,900
قیمت مجاز 13,814 12,500
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2855004
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 506
حجم معاملات 730,512
ارزش معاملات 9.837 میلیارد
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 730,512 730,512
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 182 125
حقیقی 182 125
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,065 13,500 13,540 5,000 1
1 1,616 13,466 13,564 4,265 1
1 12,000 13,410 13,575 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)