صدای پای مجامع بورسی (4)
صدای پای مجامع بورسی (4)

رفته رفته شاهد درج آگهی‌های دعوت به مجامع بورسی شرکت‌ها با سال مالی پایان اسفند در سامانه کدال هستیم. در این میان برخی شرکت‌ها با سودآوری خوب در سال 97 و سابقه تقسیم سود مناسب می‌توانند برای سهامداری و شرکت در مجامع سالانه مناسب باشند. در این گزارش و گزارش‌های بعدی جدول مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورسی با اولویت تاریخ برگزاری برای مخاطبین ارائه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت در مجامع بورسی برای استفاده از سود نقدی تقسیمی به دلیل کسر آن از قیمت هر سهم در شرایطی که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها مثبت بوده و قیمت‌های فعلی در وضعیت تعادلی باشند جذابیت خاص خود را دارد. بهبود عملکرد کلی شرکت‌های بورسی به لحاظ سودآوری و بالا رفتن امکان تقسیم سود نقدی مجامع امسال را پر حرارت‌تر از سال‌های گذشته خواهد کرد.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر فاصله تصمیم‌گیری در خصوص میزان تقسیم سود و پرداخت سود نقدی به سهامداران زیاد شود، از جذابیت این مولفه کاسته خواهد شد به حوی که در برخی شرکت‌ها تصمیم به عدم شرکت در مجمع سالانه یک راهکار منطقی خواهد بود.
براساس توضیحات ارائه شده، بررسی وضعیت نقدینگی فعلی و سابقه تقسیم سود شرکت‌ها، مهمترین عوامل برای انتخاب سهام مناسب جهت شرکت در مجامع است.

در جدول زیر و به ترتیب اولویت زمانی، اطلاعات مکان و ساعت برگزاری مجامع تا آخرین اطلاعیه کدال آورده شده‌است.

صدای پای مجامع بورسی

صدای پای مجامع بورسی (2)

صدای پای مجامع بورسی (3)

قیمت پایانی تغییر درصد
1,755 53.00 3.11

داده ها

آخرین معامله 1,787 85.00 4.99
قیمت پایانی 1,755 53.00 3.11
اولین قیمت 1,739
قیمت دیروز 1,702
بازه روز 1,787 1,651
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 108810
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 234
حجم معاملات 2.352 میلیون
ارزش معاملات 4.128 میلیارد
ارزش بازار 1.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.496 میلیون 1.821 میلیون
حقوقی 855,797 530,804
تعداد خرید فروش
مجموع 37 110
حقیقی 33 109
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 570.363 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 1.35 میلیون 1,787 1,819 1,400 2
2 15,000 1,740 0 0 0
1 5,772 1,720 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)