تصمیم مجمع برای سرمایه « افرا »

افزایش ۲۵ درصدی سرمایه شرکت افرانت از محل سود انباشته تصویب شد.

دنیای بورس: براساس تصمیم‌های مجمع عمومی فوق‌العاده افرانت، سرمایه افرانت به 62.5 میلیارد تومان رسید. با این افزایش سرمایه سهامداران افرانت به ازای چهار سهم، یک‌ سهم جایزه دریافت کردند. سرمایه افرانت از ابتدای ورود به فرابورس ایران در ۷ سال تاکنون ۳۱ برابر افزایش داشت. همچنین ارزش بازار این شرکت از تاریخ ورود به فرابورس ایران در تابستان سال ۱۳۹۰ افزایش ۱۱ برابری را تجربه کرد.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,169 0.00 0.00
اولین قیمت 3,139
قیمت دیروز 3,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 472181
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.585 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,263 3,100 3,220 5,235 3
1 3,093 3,072 3,279 21,449 1
1 5,000 3,050 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)