مجمع سالانه بیمه پاسارگاد برگزار شد

امکان‌سنجی افزایش سرمایه « بپاس »

پیش‌بیمی شرکت از تولید حق بیمه در سال 97

امکان‌سنجی افزایش سرمایه « بپاس »

بیمه پاسارگاد برای سال 97 تولید حق بیمه 2100 میلیارد تومان را در انواع رشته‌ها پیش‌بینی کرد. براساس برآورد «بپاس» امکان‌سنجی افزایش سرمایه در راستای حفظ سطح توانگری مهمترین برنامه مجموعه در سال‌جاری است.

تاریخ مجمع: سه‌شنبه 29 خردادماه امسال

درصد حضار: 94 درصد

اعضای هیات رئیسه:

آقای قاسمی (رئیس مجمع- رییس هیات مدیره)

آقای امین تفرشی (ناظر اول - نماینده سرمایه‌گذاری پارس آریان)

آقای کفافی (ناظر دوم- نماینده تامین آتیه بانک پاسارگاد)

خانم نعیمیان (دبیر)

آقای ضمیری (مدیرعامل)

- تقسیم سود: 13 تومان از سود 33 تومانی سال

گفته شد بخشی از سود ناشی از افزایش نرخ ارز بوده که بنا به توصیه بیمه مرکزی و بورس بهتر است به صورت نقدی تقسیم نشده و انباشته گردد تا بعدا به حساب سرمایه برود. نظر هیات مدیره صرف 25 تا 30 تومان از سود انباشته موجود به ازای هر سهم جهت افزایش سرمایه است تا توانگری شرکت حفظ گردد. نماینده بیمه هم گفت سطح توانگری شرکت برای قبولی اتکایی لب مرز است.

بیمه پاسارگاد (بپاس) در سال 1385 تاسیس و در سال 1391 وارد بازار فرابورس شد. کنترل بیمه پاسارگاد که در زمینه بیمه مستقیم (رشته‌های زندگی و غیرزندگی) و قبول پوشش اتکایی فعالیت می‌کند، در اختیار گروه مالی پاسارگاد است.

گزارش هیات مدیره

1- تولید حق بیمه شرکت بدون احتساب قبولی اتکایی در سال 1396 بیش از 1600 میلیارد تومان در رشته‌های مختلف بود که نسبت به سال  قبل 43 درصد افزایش یافت. براساس آمار بیمه مرکزی در سال 1396 کل صنعت بیمه، حدود 21 درصد رشد پرتفوی داشته که نشان می‌دهد رشد عملکرد در بیمه پاسارگاد دو برابر صنعت بوده است. بیمه پاسارگاد در حال حاضر سهم بازار 4.7 درصدی از بازار بیمه کشور را در اختیار دارد.

2- در سال 1397 چهار شرکت در ایران اجازه قبولی اتکایی دارند که بیمه پاسارگاد بعد از بیمه ایران بیشترین ظرفیت را برای قبول بیمه اتکایی دارد.

3- دو رشته بیمه ای «شخص ثالث» و «درمان» یک‌سوم کل سبد تولید حق بیمه پاسارگاد را به خود اختصاص داده اند که با توجه به حاشیه سود کم یا زیان‌ده بودن این دو رشته، وضعیت خوبی را برای شرکت ایجاد کرده است. در کل صنعت بیمه این نسبت دو‌سوم است.

4- نسبت خسارت که از تقسیم خسارت پرداخت شده به حق‌ بیمه دریافت شده بدست می آید برای بیمه پاسارگاد در سال 1396 معادل 9/66 درصد بود که در صنعت بیمه این نسبت به  9/70 درصد رسید. در حالی که خسارت پرداختی کمتر از 20 درصد رشد داشته است، سبد بیمه‌ای 43 درصد افزایش داشت. تولید حق بیمه عمر و تامین آتیه 68 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و طی 5 سال اخیر بیش از 5 برابر شده است.

5- جمع دارایی‌ها در سال 1396 به 3200 میلیارد تومان رسید که نسبت به 22 میلیارد تومان دارایی در هنگام شروع بکار شرکت در سال 1386، رشد قابل توجهی نشان می دهد. میزان داراییها نسبت به سال 1395 رشد 63 درصد رشد نشان می‌دهد.

6- تعداد پرسنل به 935 نفر در سال 1396 رسید که سال گذشته 880 نفر بوده و 6 درصد رشد نشان می‌دهد. در شبکه فروش تعداد شعبه‌ها 81 شعبه (سال  قبل 80) و تعداد نمایندگان 19 هزار نفر بود که از نظر نمایندگان فروش، بپاس رتبه اول را در تمام بیمه‌های کشور کسب کرد.

7- برای سال 1397 تولید حق بیمه 2100 میلیارد تومانی در انواع رشته‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم که براین اساس سود هر سهم 35 تومان خواهد بود. بررسی و امکان‌سنجی افزایش سرمایه در راستای حفظ سطح توانگری مهمترین برنامه بیمه پاسارگاد در سال 1397 می‌باشد. با توجه به سرمایه‌گذاری مناسب روی بیمه‌های عمر، سال 1397 را سال خوبی برای بیمه پاسارگاد پیش‌بینی می‌کنیم.

گزارش حسابرس: مشروط (با یک بند شرط)

بند 4 (بند شرط) در پایان سال مورد گزارش 92 میلیارد تومان ذخایر «فنی تکمیلی و خطرات طبیعی» و «برگشت حق بیمه» به موجب مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه و منظر شده که با استاندارد حسابداری مطابقت ندارد.

مدیرعامل گفت اختلاف نظری بین سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی وجود دارد که در تمام شرکت‌های بیمه خود را در گزارش حسابرس نشان می‌دهد. شرکتهای بیمه ملزم به رعایت مقررات بیمه مرکزی هستند.

بند 7 (تاکید بر مطلب خاص) مالکیت 13 فقره زمین و ساختمان‌های شرکت هنوز به نام شرکت منتقل نشده است.

گفته شد تمام این موارد از ساختمان‌های مشاع بانک پاسارگاد خریداری شده که مرحل تفکیک اسناد در جریان است و نگرانی بابت آن وجود ندارد.

پرسش و پاسخ

1- چرا بازده دارایی‌ها در سال 1396 (08/3درصد) نسبت به سال 1395 (72/3 درصد)  کاهش یافته است؟

پاسخ: از آنجاکه بخش عمده ای از دارایی‌های شرکت‌های بیمه براساس قانون باید در بانک‌ها سپرده شوند، بخاطر کاهش سود بانکی در سال 1396  داراییهای ما کاهش یافت.

2- به سپرده‌های ارزی شما چه نرخی از سود تعلق می گیرد؟

پاسخ: به سپرده‌های ارزی در سال 1395 حدود 5/6 درصد سود تعلق گرفت، اما در سال 1396 بین نیم تا یک درصد کاهش یافت. سپرده‌های ارزی ما نزد بانک پاسارگاد قرار دارد و نرخ ترجیحی برای ما قائل شده‌اند. دلارها و یوروهای بیمه پاسارگاد تماما از حق بیمه‌های صادرشده دریافت شده و به جای فروش آنها در بازار آزاد سپرده کردیم، زیرا مطابق قانون ارز در اختیار بیمه‌ها باید به نرخ رسمی تسعیر شود و در مقابل تعهدات ارزی ایجاد شده برای بیمه‌ها با ارز رسمی توسط بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

3- چرا باوجود رشد 43 درصدی حق بیمه، ذخایر 56 درصد رشد داشته است؟

پاسخ: در بیمه‌های عمر و زندگی ذخیره ارتباطی با بیمه‌نامه های وصولی ندارد. یعنیذخایر شامل دو بخش است یکی ذخیره‌های ابتدای سال بیمه‌های قبلی و دیگری ذخایر بیمه‌های جدید که سبب رشد بیشتر ذخایر نسبت به حق بیمه های مربوطه می‌گردد.

4- ضریب خسارت 82 درصدی بیمه پاسارگاد در مقایسه با ضریب 83 درصدی صنعت بیمه چندان مناسب نیست، چرا؟

پاسخ: محاسبات مربوط به ضریب خسارت تحت تاثیر سه عامل است:  نخست حق بیمه صادره، دوم خسارت پرداخت شده و نهایتا ذخیره حق بیمه‌ای که بابت خسارات پرداخت نشده احتمالی باید کنار گذاشته شود. ما در بیمه پاسارگاد 30 درصد ذخیره خسارت پرداخت نشده گرفته‌ایم که معمول بازار است (ولی در بیمه پاسارگاد حتما کمتر است) اما هنوز آمار دقیق منتشر نشده است. اگر ذخیره خسارت پرداخت نشده را کمتر می‌گرفتیم قاعدتا ضریب خسارت پایین‌تر می‌آمد.

«بپاس» به روایت اعداد

سود محقق شده (EPS) به ازای هر سهم 33 تومان

سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم 13 تومان

سود انباشته در پایان سال مالی به ازای هر سهم 9/37 تومان که 13 تومان تقسیم شد.

حاشیه‌های مجمع

- رییس جلسه به شوخی گفت: «دو سری از هموطنان ما وقتی به دنیا می‌آیند دکترای اقتصاد دارند یکی آذری‌ها و دیگری یزدی‌ها که مدیرعامل جز دسته اول است!»

- آقایان قاسمی و امین تفرشی در حاشیه جلسه به پرسش سهامداران درباره وضعیت بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری پارس آریان و میدکو پاسخ دادند.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,166 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,110 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,166 0.00 0.00
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,166
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1145650
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.63 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,101 4,201 2,684 2
1 15,000 4,100 4,210 8,400 1
3 45,000 4,000 4,290 4,426 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)