شروع فصل مجامع بورسی
شروع فصل مجامع بورسی

با نزدیک شدن به فصل مجامع و به منظور تسهیل اطلاع‌رسانی سهامداران بورسی؛ مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های شناخته شده‌تر در قالب یک جدول با اولویت زمانی ارائه شده است. این جدول به طور منظم به روزرسانی می‌شود. لازم به ذکر است پوشش مجامع بورسی برگزار شده در بخش مجامع در صفحه هر نماد ارائه می‌شود.