115 تومان سود هر سهم «دکیمی»

یک هزار و 150 ریال سود بابت هر سهم صنعتی کیمیداور تقسیم شد.

 سهامداران صنعتی کیمیداور در پایان مجمع عادی سالانه سود نقدی یک هزار و 150 ریال به ازای هر سهم «دکیمی» را به تصویب رساندند. همچنین پاداش هیات مدیره به مبلغ 400 میلیون تومان ناخالص و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 29 اسفندماه سال 96 تصویب شد. روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ 13 میلیون ریال تصویب شد. همچنین اعضای هیات مدیره داروسازی اسوه، داروسازی راموفارمین، داروسازی جابراین حیان، سرمایه‌گذاری شفادارو و تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به مدت 2 سال انتخاب شدند.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,293 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 107.00 2.49
قیمت پایانی 4,293 0.00 0.00
اولین قیمت 4,212
قیمت دیروز 4,293
بازه روز 4,499 4,088
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6229143
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 118,252
ارزش معاملات 507.727 میلیون
ارزش بازار 2.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,252 118,252
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 25
حقیقی 24 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,733 4,206 4,410 753 1
1 1,000 4,181 4,425 378 1
1 1,000 4,165 4,444 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)