115 تومان سود هر سهم «دکیمی»

یک هزار و 150 ریال سود بابت هر سهم صنعتی کیمیداور تقسیم شد.

 سهامداران صنعتی کیمیداور در پایان مجمع عادی سالانه سود نقدی یک هزار و 150 ریال به ازای هر سهم «دکیمی» را به تصویب رساندند. همچنین پاداش هیات مدیره به مبلغ 400 میلیون تومان ناخالص و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 29 اسفندماه سال 96 تصویب شد. روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ 13 میلیون ریال تصویب شد. همچنین اعضای هیات مدیره داروسازی اسوه، داروسازی راموفارمین، داروسازی جابراین حیان، سرمایه‌گذاری شفادارو و تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به مدت 2 سال انتخاب شدند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,365 252.00 4.93

داده ها

آخرین معامله 5,368 255.00 4.99
قیمت پایانی 5,365 252.00 4.93
اولین قیمت 5,367
قیمت دیروز 5,113
بازه روز 5,368 5,300
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7784615
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 333
حجم معاملات 2.046 میلیون
ارزش معاملات 10.98 میلیارد
ارزش بازار 3.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.746 میلیون 796,809
حقوقی 300,000 1.25 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 146 79
حقیقی 144 78
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.094 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,300 5,360 5,492 15 2
1 10,000 5,347 5,521 5,000 1
1 560 5,333 5,708 2,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)