115 تومان سود هر سهم «دکیمی»

یک هزار و 150 ریال سود بابت هر سهم صنعتی کیمیداور تقسیم شد.

 سهامداران صنعتی کیمیداور در پایان مجمع عادی سالانه سود نقدی یک هزار و 150 ریال به ازای هر سهم «دکیمی» را به تصویب رساندند. همچنین پاداش هیات مدیره به مبلغ 400 میلیون تومان ناخالص و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 29 اسفندماه سال 96 تصویب شد. روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ 13 میلیون ریال تصویب شد. همچنین اعضای هیات مدیره داروسازی اسوه، داروسازی راموفارمین، داروسازی جابراین حیان، سرمایه‌گذاری شفادارو و تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به مدت 2 سال انتخاب شدند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,693 46.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 5,691 44.00 0.78
قیمت پایانی 5,693 46.00 0.81
اولین قیمت 5,600
قیمت دیروز 5,647
بازه روز 5,800 5,580
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8260543
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 184
حجم معاملات 554,599
ارزش معاملات 3.157 میلیارد
ارزش بازار 3.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 554,599 524,599
حقوقی 0 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 80 71
حقیقی 80 70
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 170.79 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,686 5,696 2,550 1
1 2,000 5,675 5,697 8,112 1
1 2,000 5,673 5,720 57,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)